O Firmie

Firma PPHU Komtelkas od 1998 roku funkcjonuje na szybko rozwijającym się i dynamicznym rynku branży informatycznej. Komtelkas dostarcza kompletne rozwiązania dla klientów we wszystkich segmentach: przedsiębiorstwom, placówkom oświatowym, urzędom i konsumentom prywatnym. Informatyka zmienia styl współczesnego życia, przekracza granice i wynosi wymianę informacji oraz możliwości jej przetwarzania na niespotykany dotychczas poziom. Komputery stworzyły możliwość gromadzenia wiedzy jej przetwarzania, komunikacji, dostępu do Internetu, kreatywnego tworzenia nowych wizji a nawet sztuki. Systemy informatyczne stały się nieodzownym składnikiem codziennego życia. informatyka wytycza drogę do zupełnie nowego stylu pracy i życia w nowym tysiącleciu Komtelkas uważa, że systemy komputerowe przyszłości będą tym lepsze, im bardziej zostaną dostosowane do potrzeb ludzi. Technologię traktuje jedynie jako sposób osiągnięcia celów w dziedzinie przetwarzania informacji. Dlatego zawsze koncentrujemy się na wymaganiach użytkownika - Komtelkas zamierza oferować najlepsze produkty i usługi, które odpowiadają potrzebom klienta. Komtelkas pragnie, aby technologia informatyczna służyła ludziom, a zaawansowane metody przetwarzania danych były dostępne i przyjazne w użyciu. Rozwój technologiczny powinien zawsze wychodzić naprzeciw oczekiwaniom odbiorców, powinien pomagać w rozwiązywaniu problemów użytkowników. W takich kategoriach Komtelkas postrzega swoją misję. Komtelkas jest wszędzie tam, gdzie informatyka między ludźmi wymaga tworzenia nowych, lepszych rozwiązań, zapewniających jeszcze większy komfort użytkownikom. Wszystkie pragnienia mogą być spełnione dzięki nowoczesnym technologiom. Komtelkas jest świadom, że granicę pragnień wyznacza użytkownik. Największą wartością firmy Komtelkas są pracujący w niej ludzie, kierujący się podstawowymi zasadami firmy, którymi są:

- Profesjonalizm
- Stały rozwój
- Szacunek
- Wytrwałość
- Kompetencja


Wartości, w oparciu o które stworzona została firma Komtelkas stanowią bezcenny kapitał. To dzięki nim wiele ludzi obdarzyło nas swoim zaufaniem. W ponad 10 lat od założenia firmy Komtelkas, jej nazwa pozostaje nadal symbolem najwyższej jakości, nowatorstwa i bezpieczeństwa.